Molind Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@molind.se

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:

  • Person- och kontaktinformation: Namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, personnummer, befattning, fotografi, mobiltelefonnummer etc. samt ev önskemål om specialkost.
  • Betalningsinformation: Kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig

När du beställer, begär in offerter eller använder någon eller några av våra webbtjänster kan vi samla in följande information:

  • Person- och kontaktinformation: Namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, fotografier eller filmer etc.
  • Information om varor/tjänster: Exempelvis detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
  • Information om hur du använder vår hemsida: Hur du använder vår hemsida, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade hemsidan, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
  • Enhetsinformation: Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften – se nedan.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Detta görs primärt genom att sända ut information om nyheter, inbjudan till events och följa upp försäljning eller affärsintressen. I våra affärsnätverk delar hela gruppen viss kontaktinformation med varandra.

Kommunicera med dig

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om nyheter och events, men de kan även användas för att utföra undersökningar gällande våra tjänster. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till info@molind.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt nedan. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

En incident i vår datasäkerhet som kan leda till obehörig åtkomst av personuppgifter anmäls till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar. De registrerade informeras i det fall det finns risk för kränkning av deras rättigheter.

Leverantörer och underleverantörer

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det är aktuellt att erbjuda dig våra tjänster samt så länge det eventuellt krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Cookies och spårningstekniker

Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på en enhet (mobil, dator eller surfplatta när du surfar på nätet), som innehåller information som ger tillgång till olika funktioner på webbplatsen.

Denna policy förklarar hur vi använder kakor (cookies) och hur du kan göra för att välja om och hur kakor installeras på din enhet (oftast dator, padda eller telefon).

Det finns två typer av kakor, permanenta och temporära. Permanenta cookies ligger kvar under en bestämd tid efter att webbplatsen besökts. En temporär (sessionskaka) raderas när webbläsaren stängs ned.

Vissa kakor, som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, kan du inte välja bort.,

Varför använder vi kakor?

Våra webbplatser använder cookies för specifika syften inom följande fyra huvudområden: nödvändiga kakor, funktionskakor, analyskakor och marknadsföringskakor.

Nödvändiga kakor

Nödvändiga kakor är en förutsättning för att webbplatsen ska fungera rent tekniskt. Vår nödvändiga kaka gör att vår så kallade cookiebanner (den ruta där du godkänner/nekar kakor) aktiveras. Den visas första gången en besökare går in på en av våra webbplatser med sin enhet. Denna kaka kan inte väljas bort.

Funktionskakor

Funktionskakor sätts för att underlätta webbplatsbesöket. De används exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts. Genom dessa kakor känner våra webbplatser igen våra besökare som då inte behöver ange samma data vid varje enskilt besök. Dessa kakor kan väljas bort.

Analyskakor

Vi använder analyskakor för att utvärdera sök- och användarbeteenden på våra webbplatser. Syftet är att hela tiden göra webbplatsen bättre för användaren. På molind.se används analysverktyget Google. Dessa kakor kan väljas bort.

Marknadsföringskakor

Genom marknadsföringskakor håller våra sidor ordning på vad besökaren tidigare visat intresse för. Därigenom kan vi skräddarsy information till varje enskild användare. På molind.se används annonseringsverktyget Meta (för Facebook och Instagram) och Google Ads och dessa placerar cookies på din dator. Detta görs för att samla anonym statistik om användarvanor från websidorna och hur användaren kom in på websidan samt för att skapa framtida erbjudanden som skulle kunna passa dig eller andra.

Dessa kakor kan väljas bort.

Om man vill undvika cookies

De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor. Om en besökare inte vill tillåta kakor kan hen säga nej till kakor i respektive webbläsares inställning och radera kakor som finns sparade på den egna hårddisken. Här finns exempelvis instruktioner för hur du raderar cookies i Googles webbläsare.

Du kan använda dina rättigheter att se vad vi har för personupplysningar sparade genom att kontakta vårt dataskyddsombud på adress info@molind.se

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia (registerutdrag) av dina personuppgifter och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Stockholm, 2023